DRENT CAR OPAVA

OBCHODNÍ PODMÍNKY

_____________________________ logo DRENT CAR _____________________________

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ1.1 Nájemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má se společností uzavřenou smlouvu o nájmu dopravního prostředku. Nájemcem se rozumí i osoba uvedená v seznamu spolunájemců.

1.2 Smlouvou o nájmu dopravního prostředku, jejíž evidenční číslo je uvedeno v záhlaví (dále jen „Smlouva“), se pronajímatel zavazuje poskytnout nájemci službu spočívající v pronájmu předmětného motorového vozidla (dále jen „předmětné vozidlo“) specifikovaného v příslušném formuláři smlouvy a ve specifikaci vozu a předání předmětného vozidla nájemci do užívání na dobu určitou, a to na dobu trvání nájmu. Za poskytnutí této služby se nájemce zavazuje splácet řádně splátky v souladu se Smlouvou a splátkovým kalendářem či jiným daňovým dokladem vystaveným společností.

1.3 Smlouva se skládá ze smluvního formuláře, který obsahuje číslo smlouvy, specifikaci smluvních stran a předmětného vozidla, část smluvních ujednání, splátkového kalendáře či jiného daňového dokladu a těchto obchodních podmínek. Součástí Smlouvy jsou i případné dodatky Smlouvy a další dokumenty, o kterých to Smlouva (resp. Všeobecné obchodní podmínky) stanoví.

1.4 Smlouva se stává platnou a účinnou dnem jejího uzavření.

1.5 Společností a pronajímatelem se rozumí Drentcar, IČO 07069626, se sídlem Hynečkova 233, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, registrovaná na ŽÚ Města Ostravy.

1.6 Za společnost může jednat zmocněný zástupce, dále jako předávající.

KOMPLETNÍ ZNĚNÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK


Kompletní znění obchodní podmínek naleznete na níže uvedeném odkaze. Podmínky jsou ve formátu pdf a jsou připraveny ke stažení.
V případě problémů, nás prosím kontaktujte a obchodní podmínky Vám zašleme na Váš email.

Obchodní podmínky KE STAŽENÍ

NA CO SE NÁS PTÁTE?

Pro zapůjčení vozu je potřeba mít 19 let, platný řidičský průkaz a druhý doklad totožnosti. Při předání auta podepíšeš smlouvu, dostaneš instruktáž, dostáváš klíčky a v dohodnutý čas auto vracíš s plnou nádrží.

S sebou je potřeba mít občanský průkaz, řidičský průkaz. Nic dalšího není potřeba, o vše se postaráme my. Ty si budeš pouze užívat naši káru.

To je na Tobě. U každé naší káry nabízíme balíčky. Naši káru si můžeš půjčit na hodinu, nebo taky na 2 dny. Po domluvě není problém půjčit si naši káru třeba na měsíc.

Káru si můžeš objednat přes náš objednávkový formulář, nebo zaslat email na info@drentcar.cz. Případně lze zavolat na telefonní číslo +420 727 920 065, nebo +420 775 662 374

Tak to není dobré a určitě je lepší se tomu vyvarovat. Pokud dostaneš pokutu na místě, tak to je vše na Tobě. Pokud překročíš rychlost a pokuta nám přijde později dopisem, vše Ti přepošlem k úhradě.

Naše káry pojištěné maximálním možným způsobem. Za nehodu samozřejmě neneseme zodpovědnost, ale každé naše vozidlo ma platné povinné ručení a havarijní pojištění. V případě nehody je nutné volat policii, ale ještě předtím zavolej nám a my ti pomůžeme situaci vyřešit.

Jasně, to není problém. Pokud budeš káru přebírat u nás v Opavě, samozřejmě se o tvé auto postaráme, pokud budeš chtít. Když bude předávka probíhat kdekoliv jinde po celé ČR, můžeme i tak auto převzít, ale samozřejmě bude lepší, když si přivezeš druhého řidiče, který auto odveze, kam si budeš přát.

Pro zážitkovou jízdu musíš mít alespoň 19 let, platný řidičský průkaz a druhý doklad totožnosti. Na místě podepíšeš smlouvu, dostaneš instruktáž a klíčky. Zážitkovou jízdu je také možné absolvovat s naším ochočeným řidičem.